امروز دوشنبه 30 فروردین 1400
chemnovin.cloob24.com
0

1-منظومه ی شمسی چیست؟

پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشید نام ببرید.

پاسخ:

  1. عطارد (تیر)
  2. زهره (ناهید)
  3. زمین (اَرض)
  4. مریخ (بهرام)
  5. مشتری (برجیس)
  6. زحل (کیوان)
  7. اورانوس (آهوره یا خدای آسمان ها)
  8. نپتون (خدای دریاها)

3- سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سباره از خود نور ندارد.

5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

پاسخ: به دلیل نور زیاد خورشید در روز.

6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان تر هستند.

8- آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

پاسخ: خیر

9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

پاسخ: خورشید

10- کهکشان چیست؟

پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها و منظومه ها به همراه گرد و غبار و گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ در مجموعه ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی (خورشید و زمین و...) در آن قرار دارد چه نام دارد؟

پاسخ: کهکشان راه شیری

12 -ستاره و سیّاره چیست؟

پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارند ستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

پاسخ: از گاز

14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: زحل یا کیوان

15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: عطارد یا تیر

17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

پاسخ: نپتون

18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و زیاد گرم و سرد نیست.

20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

21- یک سال زمینی چگونه به وجود می آید و تقریباً چند روز است؟

پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چند ساعت است؟

پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

پاسخ: بر اساس گردش زمین به دور خورشید

24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

پاسخ: زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و در نتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشید طولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

پاسخ: بله

26- آیا ماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشید را برمی گرداند.

27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

پاسخ: ماه

29 - مهتاب چیست؟

پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

پاسخ: در کره ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.

32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

پاسخ: خیر

33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییر می کند.

34- اوّلین رصدخانه ایران چند سال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

35- در رصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

پاسخ: به کره ماه

37- سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟دو مورد ذکر کنید.

پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

38- اگر خاک و آب و هوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطار همه جانداران است؟

پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

40- کوچک ترین سیاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: عطارد یا تیر

41-بزرگ ترین سباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: مشتری یا برجیس

42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

پاسخ: زهره یا ناهید

43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

44- آیا کهکشان ها هم می چرخند؟

پاسخ: بلی

45- چرا سیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخورد می کند بازتاب می کند.

46- کدام سیّاره را صبح و عصر در نزدیکی خورشید می توان دید؟

پاسخ: سیّاره زهره را.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه