امروز دوشنبه 30 فروردین 1400
chemnovin.cloob24.com
0

1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها از آن استفاده می شود؟

پاسخ: یکی دیگر از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها و... با انرژی الکتریکی کار می کنند.

2 -انرژی الکتریکی در کجا تولید می شود؟ و چگونه به مکان های مختلف می رسد؟

پاسخ: انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق تولید می شود و از راه کابل ها به مکان های مختلف مثل خانه، مدرسه، اداره و... منتقل می شود.

3- وسیله ای نام ببرید که قادر به ذخیره سازی انرژی الکتریکی است؟

پاسخ: انواع باتری

4-مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: الکتریسیته (برق) به وسیله سیم از باتری جاری می شود و لامپ را روشن می کند و پس از آن به وسیله سیم دیگر به باتری برمی گردد. به تشکیل چنین حالتی مدار الکتریکی می گویند.

5-کار کلید در مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: کار کلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته در مدار الکتریکی است.

6-اجزای یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید.

پاسخ: باتری،سیم،لامپ،کلید


7-رسانای الکتریکی و نارسانای الکتریکی چیست؟

پاسخ:

رسانای الکتریکی: بعضی از چیزها مانند میخ آهنی، گیره فلزی،سیم مسی و اجسام فلزی جریان الکتریسیته را از خود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.

نارسانای الکتریکی: بعضی از وسایل مانند چوپ، دمپایی پلاستیکی،کاغذ و شیشه و مانند آن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را از خود عبور نمی دهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.


8- مهم ترین منابع تولید جریان الکتریسیته چه نام دارند؟

پاسخ: سوخت ها

9- چرا باید در مصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟

پاسخ: زیرا مقدار سوخت ها محدود است، یعنی آن ها پس از مدتی مصرف تمام می شوند.

10- چند مورد از استفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.

پاسخ:

  • روشن کردن خانه به وسیله ی لامپ ها
  • شارژ تلفن همراه
  • تماشای تلویزیون
  • شستن لباس به وسیله ی لباس شویی

11- اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی مواجه می شوید؟

پاسخ: خانه تاریک است و هیچ یک از وسایل الکتریکی کار نمی کنند

12- چند وسیله نام ببرید که با باتری کار می کنند؟

پاسخ: ساعت، کنترل تلویزیون، اسباب بازی ها، موبایل و...

13- چرا در برخی از وسایل بیش از یک باتری به کار می رود؟

پاسخ: زیرا به انرژی الکتریکی بیش تری نیاز دارند.

14-سهم شما در حفاظت از منابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟

پاسخ:

موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم.

پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون و هود و... آن ها را از پریز برق بیرون بکشیم.


15- دروسایل نام برده شده زیر انرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری از انرژی ها تبدیل می شود؟

پاسخ:

وسایل برقی انرژی الکتریکی را به چه نوع انرژی تبدیل می کنند:
نام وسیله یا دستگاهانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی.................. می شود
تلویزیونانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی و صوتی می شود
آسانسورانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.
لامپ انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی وگرمایی می شود.
پنکهانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود
یخچالانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی و حرکتی و سرمایی می شود
بخاری برقیانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی و نورانی می شود.
مخلوط کنانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

16- مدار موازی و سری را تعریف کنید.

مدار موازی: به مداری که در آن لامپ ها موازی هم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از لامپ ها را قطع کنیم بقیه روشن بمانند مدار موازی می گویند.

مدار سری: به مداری که دران لامپ ها پشت سرهم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از المپ ها را قطع کنیم بقیه روشن خاموش شوند مدار متوالی یا سری می گویند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه